Kennis Delen is Kracht!

De factoren van het Stuurwielmodel.

Het Stuurwielmodel bestaat uit de vier onderwerpen Het Idee, De Markt, De Financiën en Het Team.

Het Idee

Het maken van een idee moet realistisch zijn. Met andere woorden het moet sowieso gemaakt kunnen worden en dat tegen acceptabele kosten. Een eerste toets nog voordat het idee uitgewerkt wordt zal gemaakt moeten worden met de markt. Hoe eerder die toets plaatsvind hoe beter het idee ontworpen kan worden, eerder op de markt komen en dat tegen lagere kosten. Het idee wordt uitgewerkt tot het moment dat het de toegevoegde waarde levert waar de klant voor wil betalen. Pas daarna komen extra toevoegingen.

De Markt

Klanten betalen facturen voor geleverde producten of diensten. Dit is de basis van het bestaansrecht van bijna iedere onderneming. Hoe eter het product of de dienst aansluit bij de behoefte van de klant en daardoor toegevoegde waarde biedt hoe meer de klant er voor wil betalen.  Veelvuldig in contact met de klant is dan ook bijzonder belangrijk  om dat op te leveren waar de klant behoefte aan heeft. Door een inschatting te maken wat de Life Time Value, de totale omzet die een klant doet zolang deze klant blijft, is kan een afweging gemaakt worden of de kosten van acquisitie opwegen tegen de opbrengsten.

De Financiën 

Om nieuwe producten of diensten te creëren, communiceren en te leveren is geld nodig. Met name het creëren kan veel geld kosten wanneer het bijvoorbeeld gaat over grote dure machines of de marketing kosten voor een website. De meeste ondernemers hebben niet zo veel geld en gaan dat lenen. De terugbetaling van deze lening met rente moet kunnen plaatsvinden vanuit de omzet die gerealiseerd wordt. Hierbij is het van belang om te allen tijde de kosten te kunnen betalen aan bijvoorbeeld leveranciers of salaris voor het personeel. Dit geld heet cash-flow, het geld dat je contant bezit. Op langere termijn moet de onderneming natuurlijk wist gaan maken voor de continuïteit van de onderneming door het realiseren van nieuwe producten en diensten.

Het Team

De ondernemer of het team moeten er voor zorgen dat de drie genoemde onderwerpen Het Idee, De Markt en de Financiën in balans blijven en dat er een toekomst opgebouwd wordt voor de onderneming en haar medewerkers. Dat betekent dat het team van veel markten thuis moet zijn en dat valt in de praktijk nog wel eens tegen. Hierdoor moet de ondernemer of het team goed weten wat ze wel kunnen en waar ze niet goed in zijn. Dan is het team in staat om de zaken waar ze niet goed in zijn uit te besteden aan diegenen die daar wel goed in zijn.

Back to Top ↑