Kennis Delen is Kracht!

BMG Canvas

De interne analyse wordt uitgevoerd door het invullen van de canvas, de negen bouwstenen van de BMG.

Het is een logische volgorde omdat begonnen wordt met de afnemers/klanten, daarna wordt gBMG Canvasekeken welke waarde de producten en diensten bieden voor de afnemers. Via klantrelaties en kanalen worden de contacten onderhouden met de afnemers. Deze vier bouwstenen zorgen voor de inkomstenstromen van de organisatie. Om er voor te zorgen dat de waardepropositie gerealiseerd wordt en bij de afnemers komt zullen activiteiten uitgevoerd moeten worden. Bij het uitvoeren van activiteiten zijn resources nodig. De organisatie kan kiezen om deze activiteiten en/of resources zelf uit te voeren of aan te schaffen echter er kan ook gekozen worden om deze uit te besteden aan een of meerdere partners. De drie bouwstenen activiteiten, resources en partners zijn de veroorzakers van de kosten die gemaakt worden om de waardepropositie bij de afnemers te krijgen.

 

 

 

Vooronderzoek

Vooronderzoek

Vooronderzoek

Extern Onderzoek

Back to Top ↑