Kennis Delen is Kracht!

Nazorg

Het belangrijkste aspect van de nazorg is de vaststelling dat de ingevoerde oplossing ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten heeft geleid. Hiervoor zal in de organisatie gecontroleerd meten worden dat de doelstellingen, smart geformuleerd, die in het projectplan opgenomen zijn oom daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Omdat na uitvoering van het project de projectleden weer naar hun eigen afdelingen gaan en zich niet meer met het project bezig houden omdat het klaar is zal een controle ingebouwd moeten worden om vast te stellen dat na invoering van de voorgestelde oplossing van het project de resultaten ook daadwerkelijk behaald zijn. En wanneer dit niet het geval mocht zijn wat de oorzaak is dat deze doelstelling niet gerealiseerd zijn en of het met enige aanpassingen nog wel haalbaar is.

Download de beschrijving van How to guide on BMG.

Pijl Swot L

Implemen- tatie Invoering

Back to Top ↑