Kennis Delen is Kracht!

Strategie

Nu een voorkeursoptie of prototype is geselecteerd kan voor deze situatie de strategie bepaald worden.De strategie bestaat uit de vijf componenten. De omponenten Segmenteren, Targetten en Positioneren vormen samen de marktbenadering op strategisch niveau voor de organisatie. Het bekende acroniem SDP, wat staat voor segmenteren, doelgroep bepalen en positioneren zou dus beter STP kunnen heten omdat dan de volledige marktbenadering opgenomen is inclusief Targetting.Strategie

 

 

 

 

Prototypes

Prototypes

Implementatie - Oplossing

Implemen-tatie Oplossing

Back to Top ↑