Kennis Delen is Kracht!

Vooronderzoek

In de eerste drie weken Van de opdracht wordt gecontroleerd of de eerste afgesproken opdracht ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Er kunnen van allerlei oorzaken zijn waardoor de opdracht zoals in eerste instantie is opgesteld niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat de accountmanagers absoluut tegen zijn dat ze nog meer omzet moeten realiseren. Om te kunnen achterhalen of de opdracht uitgevoerd kan worden zullen een aantal invloedrijke personen in de organisatie geïnterviewd moeten worden. Het vooronderzoek  bestaat uit de volgende stappen:

  1. Acquisitiefase
  2. Intakegesprek
  3. Oriëntatiefase
  4. Oriënterende interviews

In de acquisitiefase wordt er bekeken of er een basis is voor een succesvolle opdrachtuitvoering. Klik hier voor de bijbehorende vragen.

Tijdens het intakegesprek wordt verder ingegaan op de opdracht en de achtergronden er van. De randvoorwaarden, de tijdsperioden en overige afspraken worden gemaakt. Op basis van deze informatie wordt een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering van de  voorlopige opdracht. Klik hier voor de bijbehorende vragen.

Tijdens de oriëntatiefase wordt vastgesteld of de voorlopige opdracht ook daadwerkelijk zo uitgevoerd kan worden. Zijn er onoverkomelijke problemen dan zal in het uiterste geval de opdracht teruggegeven moeten worden. Bij mindere problemen kan de opdracht en het plan van aanpak aangepast worden. Zijn er geen problemen geconstateerd dan wordt de voorlopige opdracht opgezet naar een definitieve opdracht. Klik hier voor de bijbehorende vragen.

De oriënterende interviews geven een verdere verdieping van de definitieve opdracht en er wordt gekeken wat de organisatie inmiddels al aan de vraagstelling zelf heeft gedaan. Klik hier voor de bijbehorende vragen.

Pijl Swot L

Vraag- stelling

Pijl Swot R

BMG Canvas

Back to Top ↑