Kennis Delen is Kracht!

Analyse

Het uitvoeren van de activiteiten van de interne – en externe onderzoeken hebben veel gegevens opgeleverd. De volgende stap is bepalen op welke wijze deze gegevens invloed hebben op de organisatie. Hiervoor moeten de gegevens geanalyseerd worden. Gegevens die ogenschijnlijk niets met de opdracht te maken hebben zullen voorlopig opzij gezet moeten worden. Deze vertroebelen alleen maar het inzicht wat nodig is om straks een goed advies te kunnen geven. Alle andere gegevens worden vervolgens geanalyseerd en de resultaten in sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden er uit gehaald. Uit het interne onderzoek komen de sterkten en zwakten en uit het externe onderzoek komen de kansen en bedreigingen. Per onderdeel van het interne – en externe onderzoek kunnen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen het beste bepaald worden. Aan het einde van het interne – en externe onderzoek kan vervolgens een totaal overzicht van alle sterkten en zwakten of kansen en bedreigingen gegeven worden. Dan is de analyse klaar en kan vervolgens naar de resultaten er van gekeken worden.

Pijl Swot L

Extern-onderzoek

Pijl Swot R

Resultaten

Back to Top ↑