Kennis Delen is Kracht!

Kansen en Bedreigingen

De resultaten uit de externe analyse zijn de kansen en bedreigingen die vanuit de markt op de onderneming af komen. Deze resultaten zeggen iets over de markt en daarom heten ze kansen en bedreigingen. Een kans is een ontwikkeling of situatie uit de markt waarmee de onderneming haar voordeel kan opdoen en een bedreiging is een ontwikkeling of situatie waardoor de onderneming nadelig wordt beïnvloed. Het kan dus nooit zo zijn dat een kans ook een bedreiging is. Wanneer de overheid een wet uitvaardigt die d onderneming veel geld kost is dit een bedreiging. Wanneer een wettelijke subsidie verkregen kan worden is dit een kans.   Wordt slechts gekeken op het niveau van wettelijke bepalingen dan komt deze bij zowel kans als bedreiging te staan. In deze situatie zal er dus meer in detail omschreven moeten worden. Het is aan de adviseur/onderzoeker om, samen met de organisatie, te bepalen of iets een kans danwel een bedreiging is.

Pijl Swot L

Sterkten en Zwakten

Pijl Swot R

Resultaten

Back to Top ↑