Kennis Delen is Kracht!

Realisatie van Opties

In de realisatie van opties worden de vastgestelde opties vanuit de confrontatiematrix beoordeeld en er één geselecteerd die verder uitgewerkt gaat worden. Deze optie wordt vervolgens vertaald naar een oplossing om de gestelde opdracht te realiseren. Deze beschrijving van wat (de oplossing) er gedaan moet worden, wordt gevolgd door de feitelijke invoering ervan. De oplossing en de invoering samen is de implementatie van de geselecteerde optie.SFA Matrix

Uit de confrontatiematrix zijn meerdere opties (een andere naam is scenario’s) gekomen die een oplossing voor de gestelde problematiek vanuit de vraagstelling kunnen bieden. Het is nu dat een afweging moet komen welke optie het best geschikt is om uit te werken en in te voeren. Een handig hulpmiddel hiervoor is SFA-matrix.

Via een gewone beslissingstabel kan ook een afweging gemaakt worden zoals hieronder beschreven is.

 

Opties

Belangrijk is vast te stellen tegen welke criteria de opties worden afgewogen. In het voorbeeld worden drie criteria gehanteerd te weten Geschiktheid, Haalbaarheid en Acceptabel. De opties worden gescoord met + en – of met cijfers. Vervolgens worden de resultaten vertikaal getotaliseerd waarna direct duidelijk wordt welke optie de hoogste score heeft en dus als voorkeursoptie uitgevoerd gaat worden. Op dit moment wordt nog gesproken over voorkeursoptie omdat bij de uitwerking van de oplossing wel eens iets kan blijken waardoor deze optie helemaal niet uitgevoerd kan worden. Dit noemt men show stoppers. Wanneer dit gebeurd wordt de tweede optie geselecteerd en verder uitgewerkt.

Bij de criteria is tevens de mogelijkheid om een weging aan te geven wanneer een criterium zwaarder moet wegen dan een ander. Dit is veelal de subjectieve waarneming van de adviseur en zal in overleg met de opdrachtgever besproken moeten worden. De selectie van een optie kan ook op een meer complexere wijze plaatsvinden.

Pijl Swot L

Inter-pretatie

Pijl Swot R

Imple-mentatie-Oplossing

Back to Top ↑