Kennis Delen is Kracht!

Resultaten

In basis van het interne onderzoek is vastgesteld wat de sterke en zwakke items van de onderneming zijn. Op basis van de in de analyse gemaakte afwegingen zullen wellicht één of meerdere sterkten of zwakten afvallen. Dit geldt uiteraard op dezelfde wijze voor het externe onderzoek en de daaruit voortvloeiende kansen en bedreigingen. De resultaten van de analyse en de onderzoeken zijn dus de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de onderneming. Deze worden opgenomen in de SWOT. Dit is een overzichtelijk opsomming van de resultaten van de onderzoeken en de analyse. Het wil echter ook vaak voorkomen dat het aantal in de swot veel te groot is om het overzichtelijk te houden. Hierdoor zal per categorie een clustering moeten plaatsvinden. Elke cluster krijgt dan weer een eigen naam die vervolgens in de swot opgenomen wordt. Klik hier voor een voorbeeld.

Pijl Swot L

Kansen en Bedreigingen

Pijl Swot R

Conclusies

 

 

Back to Top ↑