Kennis Delen is Kracht!

Sterkten en Zwakten

De resultaten uit de interne analyse zijn de sterkten en zwakten van de onderneming. Deze resultaten zeggen iets over de onderneming zelf en daarom zijn het sterkten of zwakten. Een sterkte is iets waar de onderneming goed in is en een zwakte is iets waar de onderneming niet goed in is.  Het kan dus nooit zijn dat een sterkte tevens een zwakte is. Wanneer dit toch zo lijkt, is de omschrijving niet juist of is het onderwerp niet ver genoeg onderverdeeld in de verschillende componenten. Wanneer bijvoorbeeld de solvabiliteit (voldoen aan de betalingsverplichtingen op lange termijn) goed is en de liquiditeit (voldoen aan de betalingsverplichtingen op korte termijn) niet en het onderwerp is financieel, dan kan financieel zowel een zwakte als een sterkte zijn. In deze situatie moet het onderwerp financieel dus een stap verder uitgewerkt worden. In dit geval dus solvabiliteit als sterkte en liquiditeit als zwakte. Bij het bepalen van de sterkten of zwakten mag er niet klakkeloos van uitgegaan worden welke sterke – en zwakke punten door de medewerkers van de onderneming zelf worden genoemd, dat ze dit ook werkelijk zijn. Er is in feite maar één bron die dit goed kan aangeven en dat zijn de bestaande klanten. De informatie van de medewerkers kan gedeeltelijk in het onderzoek bij klanten meegenomen worden om op die specifieke punten bij de klant na te vragen. Onderwerpen die niet geschikt zijn om bij klanten na te vragen, bijvoorbeeld hoe het management met het personeel om gaat, zal door de onderzoeker geverifieerd moeten worden op waarheid.

Pijl Swot L

Analyse

Pijl Swot R

Kansen en Bedreigingen

Back to Top ↑