Kennis Delen is Kracht!

Het schrijven van een ondernemingsplan dat leesbaar is

Al vele jaren zijn er ondernemingsplannen geschreven. Deze plannen. Dit waren uitgebreide plannen met een veelheid aan pagina’s Het is ook geen probleem om een ondernemingsplan te schrijven dat uit zeer veel pagina’s bestaat. Schrijvers van deze plannen willen maar al te graag uitleggen wat ze hebben gedaan en hoeveel gegevens ze hebben verzameld die e allemaal willen gebruiken in hun ondernemingsplan. In de laatste jaren verschenen businessplannen waarbij hele cv’s van mensen in het plan opgenomen zijn. Deze mensen zijn natuurlijk zeker van belang omdat zij het team vormen wat het plan gaat uitvoeren, maar de cv’s geeft alleen een mooi stuk achtergrond weer. Alles wat in een plan uitgelegd, onderbouwd, uitgewerkt of toegelicht wordt kan het beste in de bijlage staan zodat het hoofdplan beperkt blijft tot ongeveer 15 pagina’s. Op basis van advisering van veel startende ondernemers en hun financieringsaanvragen ben ik gekomen tot de kern van startende ondernemingen en heb dat verwoord in een model:

Het Stuurwielmodel

Het ondernemingsplan of het businessplan is gebaseerd op het Stuurwielmodel.

Ik noem het het Stuurwielmodel. In dit model zijn de vier componenten opgenomen waar een startende onderneming uit bestaat. Het begint met EEN IDEE. De meeste ondernemers starten bij een idee dat ze zo ver uit werken als mogelijk is. Hierdoor wordt het niet snel genoeg met de markt geconfronteerd en kan er al veel functionaliteit gerealiseerd zijn waar de klanten niet op zitten te wachten. Het tweede onderwerp is DE MARKT. Een idee moet verkocht worden op een markt en deze moet goed geïnventariseerd worden om vast te stellen of het idee de toegevoegde waarde levert waar de klant voor wil betalen. Om het idee te realiseren, communiceren en leveren is geld nodig. Hiertegenover moeten de inkomstenstromen staan van waaruit de onderneming haar schulden kan voldoen. En FINANCIEEL is dan het derde onderwerp in het Stuurwielmodel. De inkomstenstromen moeten hoger zijn dat de kosten om winst te kunnen maken voor de continuïteit van de onderneming, want met de winst kunnen nieuwe producten en diensten geleverd worden of nieuwe markten aangeboord worden. Dan bereiken we het vierde aspect en dat is HET TEAM, of de ondernemer, die de taak heeft om alle drie andere componenten in balans te houden. Op basis van deze indeling heb ik een nieuw concept voor het schrijven van een ondernemingsplan opgezet. Voor meer informatie en het totale plan download de How to Guide on Businessplan.

Back to Top ↑