Papers about entrepreneurial decision making - Tolo Branca
Kennis Delen is Kracht!

Papers about entrepreneurial decision making

Entrepreneurial descision making 1

Entrepreneurial decision making in relation with business model and investors. 

Deze paper geeft inzicht in het besluitvormingsproces bij ondernemers in relatie tot hun business model. Daarnaast beschrijft de paper welke mogelijke risico’s deze besluitvorming heeft op investeringen.

Download this paper Entrepreneurial Decision Making with respect to Business Model and Investors

 

 

 

 

Entrepreneurial descision making 2

Entrepreneurial decision making and the effect on business models. 

Deze paper geeft inzicht in het besluitvormingsproces bij ondernemers in relatie tot hun business model. Daarnaast geeft de paper een opzet voor toekomstig onderzoek op dit gebied.

Download this paper Entrepreneurial Decision making and the effect on business models.

 

 

 

 

 

Business model benchmark

Business model benchmark.

Deze white paper geeft inzicht in een kwalitatieve beoordeling van bestaande business modellen. Teven geeft deze paper inzicht hoe business modellen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Download deze paper Business Model Benchmark.

Download een voorbeeld van de BMG Evaluatie Tool.

 

 

Back to Top ↑