Kennis Delen is Kracht!

Brainstorm

De brainstorm bestaat uit een model van 7 stappen.

1)      Primair wordt door de probleemeigenaar de situatie geschetst, achtergrond informatie verstrekken rondom het probleem en het ontstaan van het probleem, waartegen het probleem zich voordoet.

2)      Vervolgens wordt het probleem gedefinieerd door te beginnen met een vraag: “Hoe zijn we in staat” of  “Op welke wijze kunnen we”.

3)      De volgende stap is het genereren van ideeën. Deze stap bestaat uit het bedenken van ideeën en niet meer dan dat. Discussie moeten vermeden worden anders verzand de brainstorm in een inhoudelijke discussie waar niets uit komt. Uitsluitend vragen met betrekking tot een toelichting mogen beantwoord worden. Wanneer er een groot aantal ideeën is kan met behulp van groepering van deze ideeën tot groepen geformeerd worden. Elke groep krijgt dan een verzamelnaam waarmee verder gegaan kan worden.

4)      De vierde stap is het selecteren van ideeën. Deze stap bestaat in principe uit twee delen. Het eerste deel is het uitselecteren van die ideeën die absoluut niet kunnen. Dit worden show-stoppers genoemd. Het tweede deel is het selecteren van ideeën waar men het meeste vertrouwen in heeft.

5)      Na de selectie van de relevante ideeën worden de voor- en nadelen per idee op een rij gezet. Ideeën die uitsluitend voordelen hebben kunnen direct meegenomen worden naar de volgende stap. Ideeën die ook nadelen hebben zullen extra bekeken moeten worden.

6)      Het lijkt of deze ideeën niet uitgewerkt kunnen worden vanwege de nadelen, maar voor elk nadeel kan een tegenvraag gesteld worden in de vorm van hoe het nadeel overkomen zou kunnen worden. Deze vragen beginnen altijd met “Hoe zou ik…..” of Hoe kunnen we voorkomen dat…”.

7)      Uiteindelijk ontstaan er een aantal actiepunten om de nadelen om te buigen in overkomelijke aspecten en kunnen betreffende ideeën verder uitgevoerd worden. Zo ontstaat en actielijst om te komen tot de realisatie van de doelstellingen.

Back to Top ↑