Kennis Delen is Kracht!

Levenscyclus fasering

 Kenmerken Levenscyclus
Introductie Groei Volwassen Verzadigings fase Neergangs
fase fase fase fase
Concurrentie Geen directe concurrentie; tijdelijk een monopolie situatie Concurrenten betreden de markt en voeren strijd om Distributie-kanalen Hevige mededinging; zwakke bedrijven verlaten de Markt Aantal concurrenten stabiel; markt is sterk gesegmenteerd Daling van het aantal concurrenten door vermin- derde belangstelling van consumenten
Winst Bedrijf leidt verlies of boekt te verwaarlozen winst; hoge productie- en marketingkosten Winst vrijwel maximaal; hoge prijzen en – door schaal- voordelen – snel dalende kosten Winst neemt af bij dalende prijzen Lage winstbijdrage per eenheid; totale winst afhankelijk van kosten- beheersing en hoge verkoop- cijfers Winst blijft laag, tenzij vrijwel alle concurrenten de markt verlaten
Productbeleid Beperkt aantal (basis)modellen; Product aanpassingen bij beter inzicht in consumenten-behoeften Uitbreiding van het  aantal modellen gericht op nieuwe segmenten; voortdurende product- wijzigingen Regelmatig introductie van verjongde of vernieuwde, aan- gepaste modellen op hetzelfde productconcept (nieuw design of nieuwe verpakking) Groot aantal modellen die vaak alleen qua uiterlijk of vormgeving verschillen; het ontwikkelen van een compleet nieuw model, soms onder een andere merknaam Geen belangrijke Product wijzigingen; afstoten van verliesgevende modellen
Prijsbeleid Doorgaans zeer hoge (afroom)prijs (of -lage – pene- tratieprijs die later wordt verhoogd) Hoge prijzen; door selectieve prijsverlagingen worden nieuwe klanten en doelgroepen aangetrokken Concurrentie leidt tot promotionele acties (prijskortingen) en brengt de prijzen definitief omlaag Prijzen stabiel op relatief laag niveau Prijsstijging niet uitgesloten; prijs moet op winstgevend niveau blijven
Communicatie Stimuleren van primaire vraag door publiciteit, reclame en persoonlijke Verkoop Stimuleren van selectieve vraag (merkvoorkeur) via positionering en themareclame Meer promoties gericht op tussenhandel omdat consumenten-reclame minder resultaten oplevert Creëren van merktrouw door promotie, gericht op consumenten én distribuanten Daling uitgave; voor communicatie; geen prijskortingen of acties
beleid
Distributie Verwerven van (beperkte) distributie door ruimtemarges voor de handel Meer verkoop-punten, ondanks geringere winstmarges; winkelvoor- raad moet vol- doende zijn Nieuwe kanalen; winstmarges nemen sterk af; service van het product belangrijk Groot aantal dealers; winstmarges nemen verder af; service blijft essentieel Verliesgevende distributiekanalen en verkooppunten die geen winst maken vallen af
beleid
Strategische marketing doelstellingen Consumenten bewust maken van het product; stimuleren van probeeraankopen Nadruk op markt Penetratie Optimale distributie; hoge winst Groot marktaandeel; productver- betering en -differentiatie Nadruk op merk- trouw Stimuleren van verbruik; nieuwe marktsegmenten aanboren Productiviteit en efficiency verhogen; ‘oogsten’
Nadruk op verdediging marktaandeel Nadruk op’ kern’ van product
Bron: BasisboekMarketing
Back to Top ↑