Kennis Delen is Kracht!

SFA Matrix

SFA-Matrix

SFA matrix staat voor Suitability, Feasibility en Acceptability. De matrix komt origineel van Johnson and Scholes. Download de pdf van de  SFA Matrix. De matrix wordt gebruikt om twee of meerdere optie ten opzichte van elkaar af te wegen. Voor elk onderdeel (S,F,A) moeten eerst de criteria vastgesteld worden waar de opties tegenover afgewogen gaan worden. Deze criteria zijn afhankelijk van de situatie op dat moment en er zijn geen vastgestelde criteria die gebruikt kunnen worden. Criteria zoals ‘copafijt’ of ‘foetsje’ zijn slechts een indicatie waar aan gedacht kan worden maar niet volledig of uitputtend. In overleg met de opdrachtgever zullen de criteria bepaald moeten worden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Suitability.
  De criteria bij suitability komen uit de externe analyse. Hier zal vastgesteld moeten worden of de opties die afgewogen moeten worden wel bij de ontwikkelingen vanuit de externe analyse passen.
 • Feasibility.
  De criteria bij feasibility komen uit de interne analyse. Hier zal vastgesteld moeten worden in hoeverre de capaciteiten en de kwaliteiten heeft om de betreffende optie zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Acceptability.
  De criteria bij acceptability gaan over de stake-holders en de financiële aspecten van de opties.
  StakeholdersHet financiële aspect betreft de return-on-investment en de risico’s van betreffende optie. Het stake-holders aspect betreft de acceptatie van betreffende optie door de stake-holders. Dit kan een lastige beoordeling zijn. Met behulp van de stake-holders analyse (zie 101 managementmodellen, model 88, figuur op pagina 326) van Wheeler en Sillanpää kan hier inzicht verkregen worden.

 

 

Het maken van keuzes op strategisch niveau bij organisaties vergt kennis en inzicht op vele gebieden en men moet gefocussed blijven op de relevante factoren en niet alles mee willen nemen. De SFA-matrix is hierbij een uitstekend hulpmiddel om deze afwegingen te maken.

SFA Matrix

In het SFA-matrix  zijn enkele voorbeelden opgenomen van de criteria bij de drie aspecten. Download de SFA-matrix in een Excel voorbeeld. In dit voorbeeld is voor de weging een vijfpuntsschaal gebruikt en voor de waardering van de opties ook een vijfpuntsschaal.

Back to Top ↑