Kennis Delen is Kracht!

SMART

SMART

Om een opdracht SMART geformuleerd te krijgen volg dan de volgende stappen:

Voor elke letter wordt een onderdeel uitgelegd en ingevuld. Hierdoor ontstaan 5 delen met tekst. Deze 5 delen vormen samen en smart geformuleerde opdracht of doelstelling. Met deze delen is het de bedoeling dat er een mooi opende zin geformuleerd wordt. Een opdracht begint altijd met een werkwoord:”Schrijf een …..”.  Door het zo te formuleren wordt het duidelijk wat er moet gebeuren en is het makkelijk uit te leggen aan anderen. Geen vaag plan, maar een concreet en meetbare opdracht waarvan achteraf gemeten kan worden of deze gehaald is,

Specifiek.
Wat gaan we precies doen? Zorg voor een concrete ondubbelzinnige omschrijving van de activiteit. Het zal meestal gaan om een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Hier hebben we als voorbeeld gekozen voor een simpele metafoor:

We gaan de omzet verhogen met een verkoopplan.  

Meetbaar.
Hoeveel gaan we doen? De meetbaarheid maakt het geheel overzichtelijk en kan er voor zorgen dat er een resultaat zichtbaar is. In ons voorbeeld is het meetbare:

We willen een omzetverhoging van 5%. 

Acceptabel.
Is er draagvlak voor wat we doen? Draagvlak is belangrijk, want zonder draagvlak kun je wel eens iets doen, maar dan beklijft het niet. Belangrijk is om te weten wie er voor moet(en) zorgen dat het meetbare gehaald wordt. In dit geval zijn het de accountmanagers die deze verhoging moeten realiseren en er dus achter moeten staan. We vullen in: De accountmanagers.

Realistisch.
Kan het wat we willen doen? Het plannen van activiteiten moet gebaseerd zijn op de realiteit. Niemand heeft er iets aan om iets te plannen wat niet haalbaar is. In ons voorbeeld: Wanneer iedere accountmanager 5 bezoeken per week aflegt moet het haalbaar zijn. Dus 5 bezoeken per week.

Tijdgebonden.
Wanneer zijn we klaar? En de tijd is natuurlijk ook erg belangrijk. Eeuwige doelen zijn geduldig. Maar helpen niet veel bij het oplossen van problemen. Wanneer willen we deze 5% gerealiseerd hebben. Meestal aan het einde van een jaar. Bijvoorbeeld 31 december 2011.

De zin maken.
We hebben nu de onderdelen van het SMARTdoel gevonden. Nu is het nog de kunst om er een mooie zin van te maken. Die kan meestal beginnen met: “Wij willen of wij zullen…”. Door het zo te formuleren weet u wat er moet gebeuren, kunt u dat gemakkelijk aan anderen vertellen en kan iedereen nagaan of u doet wat u zegt.

De zin die we nu gevormd hebben ziet er als volgt uit:

Schrijf een verkoopplan om de omzet te verhogen van de accountmanagers verhogen met 5% wanneer iedereen 5 bezoeken per week aflegt voor 31 december 2011.

Deze zin kan op twee manieren worden aangepast:
1) de woorden onderling verschuiven;
2) door woorden toe te voegen.

Ad1. Schrijf een verkoopplan voor de accountmanagers om de omzet voor 21 december 2011 met 5% te verhogen wanneer iedereen 5 bezoeken per week aflegt.

Ad2. Doelstelling is de omzet met 5 % te verhogen voor 31 december 2011. Dit is realiseerbaar wanneer alle accountmanager 5 bezoeken per week afleggen.

De SMART geformuleerde opdracht of doelstelling is gerealiseerd!

Back to Top ↑