Kennis Delen is Kracht!

SWOT Clustering

Clustering sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

Vanuit de interne- en externe analyse word de sterken- en zwakke kanten van de onderneming vastgesteld naast de kansen en bedreigingen uit de markt. Wanneer dit een te grote lijst leidt is het niet meer overzichtelijk tegenover elkaar te zetten in de confrontatiematrix. Hierdoor zal een indikking plaats moeten vinden per categorie in de swot. Dezelfde onderwerpen worden bij elkaar gezet en geplaatst onder eenzelfde naamgeving. Op deze wijze worden clusters gevormd met een eigen naam per cluster. De namen van de clusters worden dan opgenomen in de confrontatiematrix.

Sterkten

· Probleemoplossend c.q. meedenkend vermogen
· Externe communicatie
· Hoge opleidingsinfrastructuur
· Netwerk met opleiders
· Hoge motivatie van het personeel
· Weinig verloop van het personeel
· Flexibiliteit qua werkplanning
· Aanpassing aan CE-norm (leidt tot nieuwere machines met
meer capaciteiten, waardoor je meer werksoorten aan
kunt. Het machinepark is nu al breed georiënteerd en zal
dat ook zeker blijven.)
· Financiële mogelijkheden (omdat de unit onderdeel is van
een groot bedrijf. Hierdoor is zij een betrouwbare partner,
d.w.z. zij gaat niet zomaar failliet. Mogelijkheid tot
investeren.)
· Hoge kwaliteit (waardering onder huidige opdrachtgevers
over het product.)
· Locatie

Zwakten

· Kwalitatief slecht meubels zijn niet maakbaar
· Beperkt zichtwerk mogelijk
· Gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van
machine bewerking
· Kwetsbaar qua personeel / sleutelfunctie
· Instroom kwantitatief en kwalitatief verslechterd
· Weinig opdrachtgevers versus onafhankelijkheid
· Onstabiele c.q niet constante levertijden
· Richten alleen op beuken

Kansen

· Accent op productie met hoge toegevoegde waarden en
bovenmodale ‘kennisinhoud’
· Seniorenmarkt is groeiende
· Specialisatie op kennisvaardigheden
· Meer uitbestedingen c.q. terug naar corebusiness
· Korter wordende productlevenscyclus
· Terugkeer van opdrachtgevers naar Nederlandse fabrikant
· Samenwerking op gebied van automatisering
· Samenwerking met leveranciers
· Samenwerking met opdrachtgevers
· Mogelijkheid van stikwerk
· Re-integratiemarkt

Bedreigingen

· Trend naar licht en zacht wonen
· Ontwikkeling van vormschuim
· Substituten
· Wachtlijst SW is nihil
· Instroom is nihil
· Krapte op de arbeidsmarkt
· Slecht imago van de sociale werkvoorziening
· Concurrentie uit Zuid- en Oost-Europa in laag segment
· Toenemende concurrentie voornamelijk in laag segment

Clustering en naamgeving

Sterkten

Cluster 1: Probleemoplossend c.q. meedenkend vermogen
· Probleemoplossend c.q. meedenkend vermogen
· Externe communicatie

Cluster 2: Aanpak en houding van het personeel
· Hoge opleidingsinfrastructuur
· Netwerk met opleiders
· Hoge motivatie van het personeel
· Weinig verloop van het personeel
· Flexibiliteit qua werkplanning

Cluster 3: Breed georiënteerd machinepark
· Aanpassing aan CE-norm (leidt tot nieuwere machines met
meer capaciteiten, waardoor je meer werksoorten aan kunt.
Het machinepark is nu al breed georiënteerd en zal dat ook
zeker blijven.)

Cluster 4: Waardering voor kwaliteit en betrouwbaarheid
· Financiële mogelijkheden (omdat de unit onderdeel is van
een groot bedrijf. Hierdoor is zij een betrouwbare partner,
d.w.z. zij gaat niet zomaar failliet. Mogelijkheid tot
investeren.)
· Hoge kwaliteit (waardering onder huidige opdrachtgevers
over het product.)

“Locatie” is weggevallen. Deze is de minst sterke sterkte, want ze kunnen ook een ander bedrijf uit de buurt aanspreken.

Zwakten

Cluster 1: Vakinhoudelijk niveau van het personeel
· Kwalitatief slechte meubels zijn niet maakbaar
· Beperkt zichtwerk mogelijk
· Gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van
machine bewerking

Cluster 2: Kwantitatief en kwalitatief aanbod van
personeel
· Kwetsbaar qua personeel / sleutelfunctie
· Instroom kwantitatief en kwalitatief verslechterd

Cluster 3: Beperkte materiaalkeuze
· Richten alleen op beuken

Cluster 4: Volume per opdrachtgever
· Weinig opdrachtgevers versus onafhankelijkheid

“Onstabiele c.q niet constante levertijden” is weggevallen. Vanuit de unit kan het best aangeboden worden, maar de markt kan of wil geen lange termijn prognoses doen. Hierdoor is het moeilijk om een vast levertermijn aan te houden.

Kansen

Cluster 1: Specialisatie op brede productkennis
· Accent op productie met hoge toegevoegde waarden en
bovenmodale ‘kennisinhoud’
· Seniorenmarkt is groeiende
· Specialisatie op kennisvaardigheden

Cluster 2: Kostenverlaging
· Meer uitbestedingen c.q. terug naar corebusiness
· Korter wordende productlevenscyclus
· Terugkeer van opdrachtgevers naar Nederlandse fabrikant

Cluster 3: Co-makership
· Samenwerking op gebied van automatisering
· Samenwerking met leveranciers
· Samenwerking met opdrachtgevers
· Mogelijkheid van stikwerk

Cluster 4: Re-integratie en praktijkervaring
· Re-integratiemarkt

Bedreigingen

Cluster 1: Opkomst ontwikkeling van nieuwe technieken
· Trend naar licht en zacht wonen
· Ontwikkeling van vormschuim
· Substituten

Cluster 2: Drastisch verminderde instroom
· Wachtlijst SW is nihil
· Instroom is nihil
· Krapte op de arbeidsmarkt
· Slecht imago van de sociale werkvoorziening

Cluster 3: Hoge concurrentie in eenvoudigere werksoorten
· Concurrentie uit Zuid- en Oost-Europa in laag segment
· Toenemende concurrentie voornamelijk in laag segment

De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen op een rij

Sterkten

· Probleemoplossend c.q. meedenkend vermogen
· Aanpak en houding van het personeel
· Breed georiënteerd machinepark
· Waardering voor kwaliteit en betrouwbaarheid

Zwakten

· Vakinhoudelijk niveau van het personeel
· Kwantitatief en kwalitatief aanbod van personeel
· Beperkte materiaalkeuze
· Volume per opdrachtgever

Kansen

· Specialisatie op brede productkennis
· Kostenverlaging
· Co-makership
· Reïntegratie en praktijkopleiding

Bedreigingen

· Opkomst ontwikkeling van nieuwe technieken
· Drastisch verminderde instroom
· Hoge concurrentie in eenvoudigere werksoorten

Back to Top ↑