Vragen Intake Gesprek - Tolo Branca
Kennis Delen is Kracht!

Vragen Intake Gesprek

Vragen Intake Gesprek

Vragen acquisitiefase

 • Wat voor een bedrijf is het? Bedrijfstak?
 • Vraag informatie aan bij het bedrijf: zoals een financieel jaarverslag, bedrijfsbrochures
 • Surf naar de internet site van je toekomstige werkgever en kijk wat deze organisatie doet en haar klanten biedt.
 • Vraag bij vrienden en bekenden of ze iets van het bedrijf weten
 • Als het niet te ver weg is: neem eens een kijkje bij het bedrijf. Hoe ziet het gebouw er uit? Hoe zijn de medewerkers gekleed?
 • Wie is mijn opdrachtgever? Is hij bij het gesprek aanwezig?
 • Wat wordt mijn functie binnen het bedrijf? Wat wordt de opdracht?
 • Wat is de aard van de opdacht binnen het bedrijf?
 • Op welk niveau zit de opdracht? Helder krijgen!
 • (onderscheid maken tussen stage en afstuderen/ HBO‑MBO)
 • Wat is het probleem? Hoe is deze ontstaan?
 • Is er al aan het probleem gewerkt?
 • Waarom is het probleem nog niet opgelost?
 • Waarom wordt er gekozen voor een student?Wat verwacht u van mij?
 • Wat zijn de vervolgafspraken?
 • Wie ga ik spreken tijdens het 2e gesprek

Vragen intakegesprek

 • Wat is het probleem?
 • Hoe is deze ontstaan?
 • Waarom is het een probleem?
 • Hoe zijn ze erachter gekomen?
 • Is er al aan het probleem gewerkt?
 • Waarom is het probleem nog niet opgelost?
 • Wat was het resultaat?
 • Waarom wordt er gekozen voor een student?
 • Wat verwacht u van mij?
 • Wat is de urgentie van het probleem?
 • En wat verstaat u hieronder?
 • Hoeveel bent u bereid erin te investeren? Qua tijd (vergaderingen, gesprekken) en geld
 • (budget) of organisatieverandering?
 • Wie is erbij betrokken (afspraken gemaakt)?
 • Hebben zij baat bij het oplossen van het probleem?
 • Erkennen zij het probleem?
 • Hoe groot is de implementatiekans? (resultaat),
 • Wie is mijn begeleider (functie ‑ naam ‑ tijd)?
 • Wat voor belang heeft de begeleider bij de oplossing van het probleem?
 • Is de begeleider nauw betrokken bij het probleem?
 • Zijn de collegae bereid mee te werken aan een door mij aangedragen oplossing?Denken zij dat een stagiair nuttige bijdrage kan leveren?
 • Welke resultaten verwacht u aan het einde van de periode?
 • Ben Ik tijdens de periode bevoegd om de gewenste bronnen te raadplegen? Hierbij kan gedacht worden aan informatie van concurrenten, klanten, personeel, etc.
 • Wat zijn de vervolgafspraken? (o.a. oriënterend onderzoek)

Vragen oriëntatie (Waar zit het probleem?)

 • Hoe ziet de bedrijfsstructuur eruit? Hoe liggen de machtsverhoudingen binnen het bedrijf. Hoe zou u de sfeer binnen uw bedrijf kenschetsen?
 • Tot welke branche behoort het bedrijf?
 • Wat zijn de belangrijkste brancheontwikkelingen?
 • Welke positie heeft het bedrijf in de branche?
 • Wat zijn de recente bedrijfsontwikkelingen?
 • Wat is de invloed van de ontwikkelingen in de branche en de recente bedrijfsontwikkelingen op de opdracht/ probleem?
 • Informeren naar het verhaal van de organisatie (groei, aard, samenstelling productportfolio, markt).
 • Wat zijn de kritische incidenten van de onderneming (winstval, omzetdaling, arbeidsval, automatiseringsproblemen).
 • Wat zijn de primaire activiteiten binnen hei bedrijf? (logistiek, operaties, marketing en sales, service).
 • Hoe zijn deze georganiseerd. n waar bevinden zich de bottlenecks?
 • Welke ondersteunende activiteiten maken het mogelijk het voortbrengingsproces (primaire activiteiten) uit te voeren? (infrastructuur, technologie

Vragen Oriëntatie (intervieuws)

 • Omschrijf de verschillende problemen/ opdrachten.
 • Aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht?
 • Zijn er genoeg/ de juiste mensen benaderd voor dit interview?
 • Is er voldoende tijd voor uitgetrokken?
 • Welke voorwaarden voor de probleemstelling zijn ge noemd?
 • Welke gegevens zijn nodig en niet beschikbaar?
 • Is elke respondent uitgenodigd voor de terugkoppeling?
 • Wat leverde het afgeronde interview met de opdrachtgever op?
 • Op welke gegevens kan de projectplanning worden gebaseerd?
 • Welke documentatie is nu beschikbaar?
Back to Top ↑