Ontwerpen prototypes - Tolo Branca
Kennis Delen is Kracht!

Ontwerpen prototypes

In de ontwerpfase worden de resultaten uit het interne onderzoek en het extern onderzoek vertaald naar een keuze op strategisch niveau in de organisatie. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een oplossingsrichting ontworpen die moet leiden tot het bereiken van de doelstelling in de geformuleerde opdracht. Uit de BMG Evaluatie worden de bouwstenen geselecteerd die minder goed scoren. Elke bouwsteen die minder goed scoort leidt tot een prototype. Het is zo dat wanner een bouwsteen aangepast wordt dir effect heeft of kan hebben op de ander bouwstenen. Hierdoor ontstaat een nieuw business model. Dus voor elke veranderde bouwsteen is er een nieuw prototype. De keuze voor het prototype dat het beste aansluit bij de huidige situatie e opdracht kan gevonden worden via een factorscore analyse zoals de FSA, Feasibility, Suitability en Acceptability.

Ontwerpfase BMG

 

 

 

 

 

 

 

 

BMG Evaluatie

BMG Evaluatie

Strategie

Strategie

Back to Top ↑