Startende Bedrijven - Tolo Branca
Kennis Delen is Kracht!

Startende Bedrijven

Ondernemers die net een onderneming starten hebben naast hun idee en of hun product of dienst over het algemeen nog geen organisatie. tenzij je als starter natuurlijk een bestaande organisatie overneemt, maar die situatie doelen we niet op.  Bij het ontbreken van een organisatie kan er dus ook geen interne analyse uitgevoerd worden.  Hierdoor ontbreekt het dan ook aan sterke en zwakke kanten van de organisatie. het gevolg ervan is dat de confrontatiematrix ook ontbreekt. Sommige banken stellen voor om als interne analyse de sterke en zwakke punten van de ondernemer te gebruiken en zo ook bijvoorbeeld het ondernemingsplan te starten. Ik ben daar geen voorstander van vanwege de beperktheid in de mogelijkheden die de onderneming dan heeft op basis van slechts een medewerker.  Mijn voorkeur geniet om in de invoeringsfase te kijken welke competenties er nodig zijn om de desbetreffende activiteit uit te voeren. Beschikt de startende ondernemer over deze competenties en is er nog tijd beschikbaar dan kan de ondernemer deze activiteiten zelf uitvoeren. In de andere gevallen betekent het dus dat er capaciteit en/of kennis van buiten aangetrokken moet worden of deze gehele activiteit uit te besteden. Een cv van de ondernemer kan uiteraard wel heel goed opgenomen worden in de bijlage van het ondernemingsplan. Navolgend schema geeft een overzicht van de methodologie voor startende ondernemers. Alleen de afwijkingen met de methodologie van bestaande ondernemingen worden besproken.

Methodologie starters

 

 

Kansen en bedreigingen stellen eisen aan de onderneming.
Een startende onderneming heeft geen interne, maar alleen een externe analyse. de kansen en bedreigingen uit de markt zijn de aandachtsgebieden waar de startende ondernemer mee te maken krijgt. De kansen moeten worden geprobeerd te pakken en de bedreigingen moet geweerd worden. Om kansen te pakken en bedreigingen te weren worden eisen gesteld aan de onderneming. Om bijvoorbeeld een mooie kans als een subsidie te kunnen pakken zal iemand met kennis van subsidieaanvragen beschikbaar moeten zijn. Om een bedreiging als concurrentie te weren zal er een uniek aanbod moeten liggen. Wanneer het bijvoorbeeld nodig is om een website te hebben en de onderneming beschikt niet over deze kwaliteiten, dan zal deze activiteit uitbesteed moeten worden. Zo zullen ter realisatie van de startende onderneming een heleboel aspecten zijn die gerealiseerd moeten worden en dus ook kosten met zich meebrengen.

Strategie = groeien , Diversificatie
Startende ondernemingen starten eigenlijk altijd in een groei strategie wanneer we kijken naar de strategie van Ansoff.

Ansoff

Omdat voor de onderneming de producten nieuw zijn en de markt ook nieuw is kost een startende onderneming eigenlijk altijd uit op een diversificatie strategie. Nieuwe producten op nieuwe markten is ook meteen de moeilijkste strategie die er is en heeft daardoor duidelijk zijn aandacht nodig.

Back to Top ↑