Kennis Delen is Kracht!

Implementatie – Oplossing

Oplossing
Nadat op hoofdlijnen de richting bepaald is met het kiezen van de optie zal deze optie verder uitgewerkt moeten worden waarmee vastgesteld kan worden WAT de oplossing is voor de vraagstelling.

Strategische sturing onderneming

 1. Visie, Missie, Doelen. Vanuit de analyse en de gekozen oplossing is het zaak eerst vast te stellen of de keuze invloed heeft op de visie, missie en doelen van de onderneming.
 2. Als tweede stap dient te worden vastgesteld of de huidige strategie ook de juiste strategie is om de opdracht te realiseren. Vanuit de oplossing is het zeker wel mogelijk dat de strategie(het actieplan om de doelen te realiseren) op delen of in zijn geheel aangepast moet worden.

Marktbenadering
Afhankelijk van wijzigingen in doelgroep, afnemersbehoefte of technologieën dient opnieuw vastgesteld te worden op welke wijze de markt benaderd gaat worden.

 1. Segmentering
  Zijn er vanuit de analyse en voorgestelde oplossing nieuwe segmenten en vallen deze binnen de doelgroep?
 2. Targetting
  Op welke wijze worden de nieuwe segmenten benaderd?
 3. Positionering
  Hoe stelt de onderneming zich ten opzichte van de afnemers en de concurrentie op?
 4. Concurrentiestrategie
  Welke concurrentiestrategie hanteert de onderneming.
 5.  Marketingstrategie
  Welke marketingstrategie gaat de onderneming volgen?
 6. Marketingmix
  Welke marketinginstrumenten gaat de onderneming volgen om de markt te benaderen?
Pijl Swot L

Opties

Pijl Swot R

Implemen-tatie Invoering

Back to Top ↑