Kennis Delen is Kracht!

Vraagstelling

Er kan niet zo maar een onderzoek gestart worden. Duidelijk zal moeten zijn waarom het onderzoek is gestart en met welke doelstelling dit onderzoek wordt uitgevoerd. Hiervoor zal in de eerste periode van het onderzoek de achtergrond, de probleemstelling en de opdrachtformulering vastgesteld en goedgekeurd moeten worden.

a) Achtergrond
De achtergrond geeft aan wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn waartegen deze opdracht uitgevoerd gaat worden. Welke omstandigheden en of symptomen hebben of kunnen mogelijk in de toekomst er voor zorgen dat de onderneming in problemen kan komen. De achtergrond geeft aan waarom een onderzoek nodig of gewenst is.

b) Probleemstelling.
Om een duidelijke afbakening te krijgen waar het onderzoek antwoord op gaat geven is het nodig dit in een duidelijke probleemstelling vast te leggen. Een probleemstelling start dan ook altijd met een vraag. Bijvoorbeeld “Hoe is de onderneming in staat om de omzetdaling te keren?”

c) Opdrachformulering
Op basis van de achtergrond en probleemstelling zal een opdracht gedefinieerd moeten worden. Deze opdracht zal aangegeven wat er van de adviseur wordt verwacht en welke oplossingsrichting gekozen gaat worden. Deze oplossingrichting is uiteraard globaal, maar door een smart formulering van de opdracht wordt deze geconcretiseerd. Een opdrachtformulering start daarom altijd met een werkwoord. Bijvoorbeeld: “Schrijf een exportplan om binnen één jaar 3% marktaandeel in België te realiseren”.

Pijl Swot R

Voor-onderzoek

Back to Top ↑